de vrienden van Gewoon FM

Vrienden van Gewoon FM:

Onderstaande relaties zijn de vrienden van Gewoon FM. Dit zijn onze vrienden omdat we van elkaar weten waar we voor staan en ook weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Maar ook wat we voor elkaar doen.             Onze vrienden helpen ons bijvoorbeeld met het organiseren van evenementen door actief mensen hierop te wijzen. Dit doen ze in de vorm van folders of flyers te verstrekken of simpelweg mensen te vertellen over Gewoon FM. Samen organiseren we ook door allerlei middelen en media te benutten, de aandacht rondom Gewoon FM en haar bezigheden. Anderen helpen met het faciliteren rondom acties die we voeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een cadeautje beschikbaar te stellen voor een radio-show.

Ook hebben we relaties die minder of niet helpen bij deze activiteiten, maar ons steunen in de vorm van sponsoring. In welke vorm dan ook, wij zijn blij met al onze vrienden. Deze vrienden willen we dan ook bedanken door hun namen te noemen op de website.  Enkele van deze vrienden maken ook gebruik van onze reclame mogelijkheden en vandaar dat je met enige regelmaat ook reclame van onze vrienden kunt tegenkomen tijdens de programma’s en Non-Stop uren van Gewoon FM.

Voordelen voor de vrienden van gewoon FM is dat wij ze ook helpen of ondersteunen bij de promotie van hun eigen activiteiten. We hebben bijvoorbeeld speciale tarieven voor het adverteren via Radio Commercials op Gewoon FM voor onze vrienden. En zo is er een wederzijds belang, vertrouwen en samenwerking tussen ons en de vrienden van GewoonFM.

Dit zijn de vrienden van Gewoon FM: